Spring naar de inhoud

Privacybeleid

BEPALINGEN OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij danken u voor uw bezoek aan de bChain-website en uw interesse in ons bedrijf. Voor bChain is het belangrijk dat de persoonlijke gegevens die u met ons met ons deelt, gerespecteerd worden. Hieronder vindt u meer informatie over het beheer en de opslag van uw persoonsgegevens bij bChain.

bChain beheert alle overgemaakte gegevens m.b.t. het gebruik van de website volgens de Belgische wetgeving en de bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG).

bChain kan de bepalingen inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen in functie van toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen aan de websites of bepaalde prestaties. De klant heeft steeds het recht om zijn opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Bij het gebruik van de website en bepaalde toepassingen verzamelt bChain persoonsgegevens van de gebruiker, voor zover deze persoonsgegevens meedeelt. De door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden door bChain geraadpleegd om aanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen of om zijn opdrachten uit te werken en uit te voeren. bChain zal de online ter beschikking gestelde persoonsgegevens slechts voor de meegedeelde doelstellingen inzamelen, bewerken en gebruiken.

Doorgeven en gebruik van persoonsgegevens alsmede bestemming

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zover deze voor bepaalde doeleinden noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze worden verzameld en niet aan derden worden geopenbaard, doorgegeven of voor andere commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. Het doorsturen van de verzamelde persoonsgegevens naar overheidsinstellingen en -instanties vindt alleen in het kader van dwingende nationale wetgeving plaats. Onze medewerkers en derden die bij de gegevensverwerking betrokken zijn, zijn over de Belgische wet inzake de gegevensbescherming geïnformeerd en zijn verplicht vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

Cookies en Google Analytics

Cookies zijn gegevens die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze gegevens stellen bChain in staat de website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers door het inzamelen van statistische gegevens over het gebruiksgedrag. Hierbij worden echter geen persoonlijke gegevens over gebruikers opgeslagen of aangewend. De samengevoegde informatie betreft welke pagina’s worden bekeken of hoe lang een bepaalde pagina wordt bekeken. De gebruiker kan de installatie van de cookies verhinderen door de browserinstellingen aan te passen. We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart de gebruiker dat hij akkoord gaat met het gebruik van de over hem verzamelde gegevens door Google volgens de beschreven manier en voor de genoemde doeleinden.

Hoe kan u ons contacteren?

Als u vragen of klachten hebt betreffende de conformiteit van de hierboven beschreven informatie of indien u aanbevelingen of opmerkingen hebt die bedoeld zijn om de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact met ons op per e-mail op het volgende adres: smarthome@bchain.be.